Używamy ciasteczek, aby poprawić Twoje wrażenia. Deklaracja Cookie
PRZYJMUJĄĆ WSZYSTKO

YouHodler Deklaracja poziomu usług platformy (Umowa)

1.Warunki ogólne

1.1 Niniejsza Deklaracja Poziomu Usług (Umowa lub SLA), określa oczekiwany poziom usług świadczonych przez YouHodler Platformę (Firmę lub Platformę lub Nas) na rzecz jej Klientów (Użytkowników lub Klientów, lub Klienta), jak również procedury reklamacyjne i procedury rozwiązywania sporów.

1.2Usługi świadczone przez Platformę dla celów niniejszej Umowy SLA: produkty kredytowe oparte na kredytach kryptograficznych, w tym: kredyty kryptograficzne, Turbocharge, MultiHodl; wpłaty i wypłaty; Konwersja/Wymiana; jak również pomocniczy Dział Obsługi Klienta);

1.3 Wszystkie operacje mają być wykonywane zgodnie z warunkami, które Użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i uzgodnić przed rozpoczęciem korzystania z usług;

1.4 Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania jak najlepszych wyników dla swoich Klientów podczas otrzymywania, przekazywania i wykonywania żądań Klientów na Platformie.

2.Obsługa klienta

2.1 Jako baza wiedzy, Firma udostępnia Użytkownikowi Portal Pomocy. Użytkownicy mogą korzystać z niego wraz z wszelkimi danymi dostępnymi na Platformie w dowolnym momencie w celu uzyskania aktualnych informacji na temat usług, funkcji i innych szczegółów związanych z produktami i usługami Firmy.

2.2 Zobowiązujemy się do zapewnienia Klientowi szybkiej i użytecznej usługi komunikacyjnej na czacie Obsługi Klienta Platformy. Czat Obsługi Klienta jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem youhodler.com; app.youhodler.com, jak również za pośrednictwem iO i aplikacji mobilnych Android.

2.3Średni czas odpowiedzi w Czacie Obsługi Klienta:

3.Transakcje wypłaty i depozytu

3.1 Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o wypłatę lub wpłatę z Platformy.

3.2 Czas wykonania / potwierdzenia transakcji łańcuchów blokowych może się różnić w różnych łańcuchach blokowych od kilku sekund do kilku godzin, w zależności od obciążenia pracą i pojemności poszczególnych łańcuchów blokowych. Spółka zobowiązuje się do stosowania zalecanej wysokości opłat dla każdej poszczególnej sieci w momencie tworzenia transakcji.

3.3 Szybkość transakcji przelewem bankowym fiat (USD, EUR, GBP, CHF) może wahać się od kilku minut do 24 godzin dla przelewów EUR SEPA i do 5 dni roboczych dla międzynarodowych przelewów bankowych SWIFT. Średnia prędkość transakcji kartą kredytową wynosi do 5 minut, ale w rzadkich przypadkach może to trwać do 3 dni roboczych, zgodnie z maksymalnym oszacowaniem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Również sukces transakcji kartą kredytową w pełni zależy od Państwa banku i zasad działania dostawcy usług płatniczych. Firma zobowiązuje się do przedłożenia dostawcy usług płatniczych biletu w przypadku opóźnienia lub niepowodzenia oraz do podania użytkownikowi swojego statusu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia po stronie dostawców usług płatniczych.

4.Realizacja rynku

4.1 Spółka zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikom najbardziej aktualnych informacji o cenach rynkowych na Platformie. Jednocześnie, w okresach gwałtownych wahań cen, braku płynności rynku lub większej zmienności, możliwe są pewne różnice pomiędzy oczekiwaną ceną zlecenia, a ceną, po której zlecenie jest rzeczywiście realizowane (slippage). Należy pamiętać, że slippage jest normalnym elementem wykonania zlecenia na rynku kryptokurrency.

4.2Due do realizacji rynkowej na Platformie nie możemy zagwarantować 100% realizacji Państwa zleceń po cenie określonej na Platformie. Potwierdzamy jednak, że Państwa zamówienia zostaną zrealizowane po kolejnej, najlepszej dostępnej cenie rynkowej w stosunku do ceny, którą Państwo widzieli na Platformie jako szacunkową.

4.3 Spółka przywiązuje dużą wagę do realizacji żądań Klienta i dąży do zapewnienia dużej szybkości realizacji w ramach ograniczeń technologicznych i komunikacyjnych. Na szybkość realizacji mogą mieć wpływ następujące czynniki:

4.4Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia/zablokowania dostępu Użytkownika do produktów i usług Spółki, lub do odmowy wykonania Zamówienia/rewizji wyniku finansowego Operacji wykonywanych przez takiego Klienta w przypadku, gdy Spółka ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takowe istnieją:

5.Kwestie techniczne Polityka odszkodowań

5.1 Spółka rozważy zapewnienie Użytkownikom rekompensaty za straty spowodowane awariami systemu (Kwestie techniczne):

5.2Dowolne rekompensaty, które mają być zapewnione wyłącznie po szczegółowym zbadaniu każdego przypadku z osobna, w terminie określonym w pkt 6.4.

5.3 Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w wysokości rzeczywistej straty poniesionej w wyniku awarii systemu. Odpowiedzialność za utratę zysku jest wyłączona.

5.4 Spółka nie wypłaca odszkodowania w następujących przypadkach:

5.5 Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Użytkownikowi zysków osiągniętych w wyniku awarii technicznych.

6.Procedura skarg i rozwiązywania sporów

6.1Składanie skarg

6.2A reklamacja powinna być złożona przez Klienta nie później niż pięć (5) dni roboczych od zdarzenia. Rozpatrzenie reklamacji złożonych po tym terminie może zostać opóźnione lub odrzucone.

6.3Odpowiedziawszy za przyjęciem reklamacji, dokładnie ją rozpatrzymy, zbadamy okoliczności towarzyszące reklamacji i postaramy się rozwiązać ją bez zbędnej zwłoki.

6.4 Dołożymy wszelkich starań, aby zbadać Państwa skargę i przedstawić Państwu wyniki naszego dochodzenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty złożenia przez Państwa skargi do nas. Jeden z naszych urzędników może skontaktować się z Państwem bezpośrednio w celu uzyskania, w razie potrzeby, dalszych wyjaśnień i informacji związanych z Państwa skargą. Należy pamiętać, że w przypadku gdy nie otrzymamy od Państwa żadnej odpowiedzi w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Państwa skarga zostanie uznana za "uchyloną/zamkniętą" i nie będzie prowadzone dalsze dochodzenie. Będziemy wymagać Państwa pełnej współpracy w celu przyspieszenia dochodzenia i ewentualnego rozwiązania Państwa skargi. W przypadku, gdy Państwa skarga wymaga dalszego dochodzenia, a my nie będziemy w stanie jej rozstrzygnąć w ciągu pięciu (5) dni roboczych lub mniej, wydamy odpowiedź wstrzymującą w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Po wysłaniu odpowiedzi wstrzymującej, zostanie w niej wskazana przyczyna opóźnienia oraz prawdopodobieństwo zakończenia dochodzenia prowadzonego przez Spółkę. W każdym przypadku, w zależności od stopnia złożoności sprawy i współpracy z klientem, przedstawimy klientowi wyniki dochodzenia nie później niż pięć (5) dni roboczych od wydania odpowiedzi wstrzymującej dochodzenie. Należy pamiętać, że Spółka uzna Państwa skargę za zamkniętą i wstrzyma odpowiednie dochodzenie w przypadku, gdy nie udzielą Państwo odpowiedzi naszym pracownikom w ciągu jednego (1) miesiąca od daty złożenia skargi.

6.5 Po osiągnięciu wyniku poinformujemy Państwa o Ostatecznej Decyzji wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska i wszelkich środków zaradczych, jakie zamierzamy podjąć (jeśli dotyczy).

6.6 Składając reklamację, powinni Państwo przekazać nam następujące informacje:

6.7Zgłaszanie reklamacji powinno być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej support@youhodler.com lub Czatu Obsługi Klienta;

6.8 Potwierdzimy otrzymanie Państwa reklamacji w ciągu jednego (1) dnia roboczego od daty jej otrzymania.

6.9 Firma zastrzega sobie prawo do pozostawienia roszczenia, skargi lub prośby Klienta bez rozpatrzenia w przypadku, gdy zawierają one: ocenę emocjonalną; obraźliwe podejście do Firmy i/lub jej pracowników.

6.10W przypadku wystąpienia spornych sytuacji roszczeniowych, Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności Użytkownika na Platformie do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub zawarcia przez Strony umowy przejściowej.

6.11Rozwiązywanie sporów

6.12 Wszelkie spory i nieporozumienia pomiędzy Firmą a Klientem będą najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji lub/i złożenia reklamacji zgodnie z procedurą określoną w punkcie 3.1.

6.13 W przypadku braku porozumienia, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Blockchain Association of the Financial Commission za pomocą formularza. Spółka zobowiązuje się do stosowania się do ostatecznej rekomendacji dotyczącej rozwiązania sporu przedstawionej przez Stowarzyszenie Blockchain.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2020 r.